Oslo, Manglerud, Vårveien 57-61

Utviklingstomt med rammetillatelse til oppføring av tremannsbolig med tilhørende garasjeanlegg

7 900 000,-

 • Prisantydning:

  7 900 000,-

 • Totalpris:

  8 098 869,-

Beregnet totalkostnad: 7 900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 197 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 900 000,-)) -------------------------------------------------------- 198 869,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 8 098 869,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
 • Type:

  Boligtomt

 • Eierform:

  Selveier

 • Gårdsnummer:

  149

 • Bruksnummer:

  264

 • Finnkode:

  294820124

 • Sist endret:

  30.05.2023 09:42

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 78%

  eier sin egen bolig

 • 92%

  av eiendommene har pris over 5 mill

 • 46%

  har bolig på over 120 kvm

 • 64%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 33%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK

Beskrivelse

Nordic Corporate Eiendom har gleden av å presentere en selveier tomt på 2 159 m² med rammetillatelse for oppføring av en tremannsbolig med takterrasser og tilhørende garasjer plassert delvis under terreng i et villaområde med eneboliger og tomannsboliger på Simensbråten i bydel Nordstrand. Tremannsboligen oppføres som et samlet volum med vertikaldelte enheter og uteoppholdsarealer mot vest. Tiltaket har adkomst over eiendom 149/556, tinglyst erklæring om adkomstrett foreligger. Eiendommen ligger i et attraktivt og barnevennlig boligområde, med kort avstand til gode rekreasjonsområder og et rikt servicetilbud.

I henhold til rammetillatelsen foreligger følgende føringer:
Tremannsbolig:
Tomtens areal: 2 159 m²
Tiltakets bruksareal (BRA): 471 m²
Tiltakets bebygde areal (BYA): 179,8m²i tiltaket / 518m²totalt
Grad av utnytting: 23,99 % BYA
Tiltakets høyde: Gesims: 6,34 meter/kote +154,65
Antall boenheter: 3 boenheter omsøkt / 6 boenheter totalt
Antall parkeringsplasser: 9 parkeringsplasser i tiltaket / 12 plasser totalt, 8 sykkelplasser
Uteoppholdsareal: Ca 605 m²

Garasje:
Tomtens areal: 2159 m²
Tiltakets bebygde areal (BYA): 58,8m²
Grad av utnytting: 12,2 %
Antall parkeringsplasser: 9 parkeringsplasser, 8 sykkelplasser

Rammesøkte innvendige areler:

Tremannsbolig (BRA enhet 1 / 2 / 3)
1. etasje:
Bruksareal: 50,4 m² / 50,4 m²  / 50,4 m²

2. etasje:
Bruksareal: 51,1 m² / 52,8 m² / 51,1 m²

3. etasje:
Bruksareal: 52 m² / 52 m² / 52 m²

Totalt bruksareal: 153,5 m² / 155 m² / 153,5 m²

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et attraktivt og barnevennlig boligområde på Simensbråten/Ekeberg i Oslo, med kort avstand til gode rekreasjonsområder og et rikt servicetilbud. Det er kort vei til matvarebutikk og et utmerket kollektivtilbud, samt treningssenter, skoler og barnehager. Ekebergsletta ligger i fin gangavstand, og byr på aktiviteter som ridesenter, minigolf og diverse andre muligheter for barna. Vinterstid har Ekebergsletta skøyteis og stor akebakke.

Sletta er en del av Oslos største parkområde som omfatter Brannfjell og Ekebergskogen. Det er kort vei til den fasjonable Ekebergrestauranten, og en tur til Ekeberg skulpturpark kan anbefales. Brannfjell er et av de første skogsområdene i hovedstaden som blir bart på vårparten. Det er stier over hele åsen, alt fra brede lysløyper til trange skogstier og svabergpartier. Ved Ekeberg barneskole er det flerbrukshall.

En sykkeltur unna boligen finner du idylliske Østensjøvannet med fine turveier og et rikt fugleliv. Like ved vannet åpner snart Manglerud bad- og aktivitetshus med flerbruksområder og ungdomshus. Musikk- og kulturskolen får fast tilholdssted og ute bygges det en ny skatepark som åpner samtidig med badet.

Bekkelagsbadet, som åpnet i 2019, ligger rett før brua ved Ormøya og er blitt en av de mest populære badeplassene i området. Parken på ca. 12 mål har badebrygge, stupetårn, moderne toalettfasiliteter, sandvolleyballbane, ballbinge, parkour og food-truck med mer.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Spar Simensbråten. Rema 1000 Ryen og flere andre matbutikker ligger også i gangavstand. For et bredt og variert utvalg anbefales en tur til Jacobs på Holtet, der det også er Kaffebrenneriet og Åpent Bakeri. Nærmeste kjøpesenter er Manglerud Senter.

Kollektivtilbudet i området består av buss og T-bane. Nærmeste bussholdeplass er Benveien (23-bussen) som ligger ca. 150 meter fra boligen. Det tar ca. 5 min å gå til Ryen T-bane med linje 1 og 4, samt 70-bussen. Med bil fra Simensbråten tar det ca. 3 min til Ryen, 6 min til Lambertseter, 6 min til Oslo S, 10 min til Ulvøya og 32 min til Oslo Lufthavn.

Fra eiendommen er det gangavstand til Ekeberg barneskole og Brannfjell ungdomsskole. Nærmeste barnehage er Brumlebassen barnehage som bare ligger en steintrapp unna. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, bl.a. Kongshavn og Holtet videregående skole.

Boligens areal

Tremannsbolig (BRA enhet 1 / 2 / 3)
1. etasje:
Bruksareal: 50,4 m² / 50,4 m²  / 50,4 m²

2. etasje:
Bruksareal: 51,1 m² / 52,8 m² / 51,1 m²

3. etasje:
Bruksareal: 52 m² / 52 m² / 52 m²

Totalt bruksareal: 153,5 m² / 155 m² / 153,5 m²

Regulering

Eiendommen er avsatt til hovedformål bebyggelse og anleggi kommuneplan 2015 -Oslo mot 2030, vedtatt 23.09.2015.

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger gjennom Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen) S-4220, vedtatt 15.03.2006, revidert 12.06.2013, og 17.03.2015.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 64 65 87 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vårveien 57-61, 0680, Oslo, Gnr. 149 bnr. 264 snr. 5 orgnr. 916607369 i Oslo kommune

Oppdragsnummer

169-22-0036

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Nordic Corporate Eiendom sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.