Oslo , Kaptein Oppegaards vei 32

NORDSTRAND - 3 prosjekterte eneboliger | Energieffektive | God standard | Barnevennlig | Solrik

16 250 000 - 17 500 000,-

 • Prisantydning:

  16 250 000,-

 • Totalpris:

  16 386 789 - 17 636 590

 • Type:

  Enebolig

 • Eierform:

  Eierseksjon

 • Primærrom:

  155 m²

 • Bruksareal:

  219 m²

 • Bruttoareal:

  286 m²

 • Byggeår:

  2023

 • Gårdsnummer:

  181

 • Bruksnummer:

  257

 • Finnkode:

  261465850

 • Sist endret:

  06.12.2022 15:10

NABOLAGSPROFIL FOR BYDEL

 • 86%

  eier sin egen bolig

 • 92%

  av eiendommene har pris over 5 mill

 • 58%

  har bolig på over 120 kvm

 • 70%

  av boligene er eldre enn 20 år

 • 41%

  er barnefamilier

SE MER DETALJERT STATISTIKK

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A 4 197 m2 248 m2 17 500 000,-
B 4 185 m2 256 m2 17 500 000,-
C 4 155 m2 219 m2 16 250 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Vi har gleden av å presentere 3 meget innholdsrike og gjennomførte eneboliger under oppføring. Boligene har en solrik og
meget barnevennlig beliggenhet i et ettertraktet boligområde på Nordstrand.

Her legges det vekt på gjennomgående god standard, gode materialer og kvaliteter. Boligene får et moderne arkitektonisk uttrykk med store vindusflater - som skaper fantastiske lysforhold.

Hver av boligene vil inneholde blant annet gode soverom, luftige stuer, delikate baderom, lekkert kjøkken, separat vaskerom
og innvendige boder. Videre har hver av boligene separat inngang til kjeller, samt egen hage som tilleggsareal til eksklusiv bruk.

Boligene leveres nøkkelferdig. Se vedlagte beskrivelse og romskjema fra selger.

HØYDEPUNKTER:
• Innholdsrike boliger over 4 plan
• Egen hage på tre sider av boligene
• Integrert dobbelgarasje
• Takaltan
• God standard med hensyn til materialvalg, innredning og utstyr
• Generøse vindusflater som gir rikelig med lys inn i boligen
• Store, luftige oppholdsrom med gode møbleringsmuligheter
• Romslig entre med fliser, varmekabler og LED-spotter
• Delikate bad, wc og separat, praktisk vaskerom
• Kjøkkenpakke fra Drømmekjøkkenet til kr 240.000,-
• Balansert ventilasjon med 80% varmegjenvinning
• Enstavs eikeparkett
• Tidsriktige fargevalg

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Adresse: Kaptein Oppegaards vei 32 A-C

Gnr. 181, bnr. 257 i Oslo kommune. Prosjekttomten er under seksjonering og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer.

Selger: Kløvertoppen AS, org. nr. 923 778 896

Forventet fremdrift

Det foreligger rammetillatelse for prosjektet, datert 11.11.2021 og søknad om igangsettelse av grunnarbeider er innvilget.

Estimert ferdigstillelse Q2 2023.

Ved en senere igangsettelse vil ferdigstillelsestidspunktet flyttes tilsvarende. Det presiseres at dette tidspunktet kun er estimert og ikke bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Beliggenhet

Attraktivt område på Nordstrand i et barnevennlig miljø. Kort vei til offentlig kommunikasjon med trikk, T-bane og buss, samt nærbutikk, bensinstasjon og handlesenter på Lambertseter. Gangavstand til Sæterkrysset med restauranter, butikker, caféer og mange andre servicetilbud.

Nordstrand er et meget familievennlig boligområde som har nærhet til skoler, barnehager, kollektivtransport, marka og daglige servicetilbud.

Kort vei til fotballbane, lekeplass, idrettshall, svømmehall, skiløyper, hesteridning, alpinanlegg, tennisanlegg og treningssenter gjør området til et meget attraktivt sted å bosette seg.

Fra boligene er det kort vei til fjorden med flere badeplasser langs Bunnefjorden, inkludert lokale Nordstrand Bad og Sydstranda på Ulvøya. Det er store friområder på Ekeberg/Brannfjell og i Østmarka med flotte turmuligheter sommer som vinter.

Adressen sogner til Nordseter barne- og ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende
områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

God offentlig kommunikasjon via både buss, trikk og T-bane.

Adkomst

Adkomst via privat stikkvei fra Kaptein Oppegaards vei til felles tun.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt 3 eneboliger, hver med integrert garasje. Prosjektet vil bli organisert som ett sameie med tre boligseksjoner. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og utearealer vil bli tinglyst som tilleggsdel til den enkelte bolig.

Areal

Hus A:
Underetasje: 54,7 kvm P-rom / 67,2 kvm BRA
1. etasje: 36,0 kvm P-rom / 72,5 kvm BRA
2. etasje: 70,8 kvm P-rom / 70,8 kvm BRA
3. etasje 35,8 kvm P-rom / 37,7 kvm BRA

Total: 197,3 P-rom / 248,2 BRA

Hus B:
Underetasje: 11,5 kvm P-rom / 46,7 kvm BRA
1. etasje: 50,0 kvm P-rom / 83,5 kvm BRA
2. etasje: 82,2 kvm P-rom / 82,2 kvm BRA
3. etasje 41,3 kvm P-rom / 43,7 kvm BRA

Total: 185,0 P-rom / 256,1 BRA

Hus C:
Underetasje: 28,7 kvm P-rom / 59,6 kvm BRA
1. etasje: 31,2 kvm P-rom / 64,5 kvm BRA
2. etasje: 63,0 kvm P-rom / 63,0 kvm BRA
3. etasje 32,2 kvm P-rom / 32,2 kvm BRA

Total: 155,1 P-rom / 219,3 BRA

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 1274 kvm som eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Det er én integrert dobbelgarasje i hver boenhet. Garasjen vil bli del av den enkelte seksjon. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg.

Se for øvrig leveransebeskrivelse, tegninger og utkast til vedtekter for sameiet.

Boder

Det leveres innvendige boder til den enkelte seksjon.

Se plantegning og leveransebeskrivelse.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Prosjektets totalentreprenør vil håndtere endrings og tilleggsarbeider på vegne av selger.

For å opprettholde nødvendig fremdrift i prosjektet vil muligheten til å bestille tilvalg være tidsbegrenset til gitte tilvalgsfrister.

Selger har et utvalg leverandører som kan tilby tilvalg, og kjøper oppfordres til å benytte seg av disse. Selger/entreprenør har rett til å ta seg betalt
for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. selv om utarbeidelsen av pristilbudet med mer ikke resulterer i noen bestilling fra kjøpers side, jfr.
bustadoppføringslovens § 44.

Endringer kan medføre at entreprenør, leverandører, arkitekter og rådgivere må vurdere ønsker, og vil få en initialkostnad for utredningen alene. Denne kostnaden må dekkes av bestilleren.

Endringer og tilvalg kan kun gjennomføres dersom det ikke medfører forsinkelser i prosjektet, og entreprenør har adgang til å nekte tilvalg og endringer på fritt grunnlag. Adgangen til tilvalg og endringer er uansett begrenset til 15 % av kontraktsverdi. Alle tilvalg avtales direkte mellom kjøper og entreprenør i en separat skriftlig avtale.

I avtalen skal angivelse av pris for tilvalg og endringer fremgå, samt eventuell tilleggsfrist. Tilvalg innbetales separat til meglers klientkonto ved bestilling eller etter nærmere avtale. På tilvalg og endringer har selger og entreprenøren et påslag på 15% for å dekke risiko, fortjeneste, koordinering, FDV
osv.

Dersom selger iht. bustadoppføringslova § 11 får forlenget fristen for ferdigstillelse som følge av at kjøper krever endringer eller tilvalg som ikke er i
samsvar med bestillingsfristene som der er fastsatt, plikter kjøper også å dekke selgers finansielle kostnader som følge av at oppgjøret blir utsatt, i
tillegg til alle de kostnader arbeidene medfører.

Vilkårene for utbetaling av kjøpesummen til selger, gjelder tilsvarende for innbetalte beløp for endrings- og tilleggsarbeider, herunder at selger
mot sikkerhetsstillelse iht. bustadoppføringslova § 47 kan kreve beløpene utbetalt selv om de øvrige vilkår om overtakelse etc. ikke er oppfylt.
Alternativt kan selger kreve at kjøper stiller sikkerhet for betaling av endrings- og tilleggsarbeider før arbeidene påbegynnes. Dersom fakturaer for endrings- / tilleggsarbeider ikke er betalt av kjøper innen overtakelse, vil ikke overtakelsesforretning bli gjennomført før fakturaene, med eventuelt tillegg av forsinkelsesrente, er betalt.

Selger/entreprenør vil ta timebetalt med kroner 1000,- + mva for innhenting av tilbud, håndtering av endringsarbeider m.v. i tillegg til påslag på varer og
tjenester.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommene, og ved kjøp av bolig medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie.Det er utarbeidet utkast til seksjoneringsbegjæring og foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2G.

Adgang til utleie

På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Boligene vil være godkjent av kommunen med én selvstendig boenhet per bolig. Dette betyr at det ikke er adgang til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Eierseksjonene kan fritt leies ut, jf. utkast til vedtekter for sameiet, men det er begrensninger ved korttidsutleie av eierseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 24.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Fra overtakelse må kjøper ha tegnet egen bygnings-, innbo- og løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

Når boligen er overtatt, kan man gå inn på skatteetatens boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

Reguleringsmessige forhold

Det foreligger rammetillatelse for prosjektet, datert 11.11.2021 og søknad om igangsettelse er innvilget.

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger iht. S-4220(småhusplan), datert 15.03.2006 med senere endringer datert 12.06.2013 og 17.03.2015.

Oslo kommune har vedtatt ny kommuneplan. Dette får betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i kommunen. Se vedlagte
kommuneplan for ytterligere informasjon.

Det gjøres oppmerksom på at  Plan- og bygningsetaten (PBE) i april varslet at den har satt i gang arbeid med midlertidig forbud mot tiltak for områdene som i dag er omfattet av småhusplanen, dette i forbindelse med at ny småhusplan skal på høring. Tomter hvor det allerede foreligger rammetillatelse er ikke omfattet av det midlertidige forbudet.

Plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Så snart selgers eventuelle forbehold er frafalt og garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12 er stilt, betaler kjøper 10% av kjøpesummen. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, og ikke knyttet til pant i boligen. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og eventuelle tillegg innbetales til overtakelse. Tilvalg betales ved garantistillelse. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetalingene skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.
 
Forskuddet/delinnbetalingen som innbetales fra kjøper til meglerforetakets klientkonto er avtalt å være forskudd/depositum og selger må stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 (3) for å kunne nyttiggjøre seg dette. Når selger har stilt lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglerforetakets klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Dersom garanti etter bustadoppføringslova § 47(3) ikke blir stilt er det innbetalte beløp underlagt kjøpers rådighet og kjøper opptjener renter av beløpet frem til det eventuelt stilles garanti etter bustadoppføringslova § 47 (3) eller hjemmelen til boligen overføres kjøper, jf. bustadoppføringslova § 46 (1).

I det tilfelle kjøper har anledning til å gjøre tilvalg, vil det være selgers ansvar å sende til meglerforetaket en bekreftet liste som inneholder tilvalg og avtalt sum for dette. Tilvalg må være innbetalt til overtakelse. Det gjøres oppmerksom på at selger, mot sikkerhet etter bustadoppføringslova § 47, kan kreve at kjøperen betaler forskudd for tilvalg. Alternativt kan selgeren kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Videre gjøres det oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglerforetakets klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler meglerforetaket at betaling for disse endringene finner sted etter overtakelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling tidligere, gjør meglerforetaket oppmerksom på at slik betaling vil kunne være usikret ved en eventuell konkurs.

Estimerte felleskostnader

Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i vedtektene. Fellesutgifter skal dekke sameiets driftsutgifter, og vil blant annet avhenge av ytelsene sameiet rekvirerer. Fellesutgifter er ikke stipulert, men erfaringsmessig vil de ordinære fellesutgiftene (kommunale avgifter, sameiets forsikring, strøm til fellesarealer, vann-avløp- og overvann rør og installasjoner og evt. snømåking) utgjøre ca. kr 1.500 - 1.800 pr. bolig pr. mnd. Fellesutgiftene
fordeles i henhold til hvert enkelt sameiets vedtekter, som i utgangspunktet angir fordeling etter sameierbrøken. Sameiet skal etter konstituering beslutte hvor mange ytelser sameiet skal rekvirere.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til boligen være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Ved avbestilling reguleres erstatningen av bustadoppføringslova § 53, slik at Selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap ved Kjøpers avbestilling. Kjøper er gjort særskilt oppmerksom på at dette tapet - og derved Kjøpers ansvar ved avbestilling - kan bli betydelig, bl.a. avhengig av
markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.

Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.
Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.
Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede kostnader. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.

Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Forsinkelser

Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.

Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger, jf. buofl. § 10.

Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.

Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i buofl. § 11.
Forhold som gjelder er:
-               Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
-               Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
-               Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/ entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
-               Dagmulkt.
-               Heve avtalen.
-               Kreve erstatning.
-               Tilbakeholde deler av kjøpesum.
Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.

Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med meglerforetaket dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved eventuelt salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere enheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Kaptein Oppegaards vei 32, 1166, Oslo, Gnr. 181 bnr. 257 i Oslo kommune

Oppdragsnummer

169-22-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget.