Salgsprosessen

 • 1. Oppstart og rådgivning

  Vi i Nordic Corporate Eiendom skreddersyr den beste leveransen til våre kunder. Første steg i prosessen er en kartlegging av deres ønsker og behov. Vi må rett og slett bli kjent.

  Så utføres en generell markedsanalyse, hvor vi ser på de store bevegelsene i det aktuelle markedet. Vi begynner prosessen med å hente inn informasjon og sette i gang forberedelsene til et salg.

  Rundt denne tiden vil også en oppdragsavtale bli signert. Her vil det stå detaljert hvilke oppgaver som vi skal oppfylle og hvilke utgifter som er knyttet til salgsprosessen.

  Vår oppdragsavtale er satt opp i tråd med relevant lovverk og rettigheter fra forbrukermyndighetene og Norges Eiendomsmeglerforbund.

 • 2. Analyser og forarbeid

 • 3. Markedsføring og strategi

 • 4. Klargjøring og forberedelser

  Når det nærmer seg salgsstart blir det gjennomgang av alt salgsmateriell av utbygger, slik at alle uttak og plattformer er godkjent. I dette ligger også hjemmeside og evt. boligvelger.
  Markedsføringsmateriell herunder komplett hjemmeside og boligvelger publiseres.
  De siste forberedelsene før visning og salg igangsettes. Her vil også et eventuelt forhåndssalg utføres.

 • 5. Salg

  I selve salgsprosessen er mye av vår jobb håndtering og oppfølging av både potensielle kjøpere og deg som selger. Vi er selvsagt på visning godt forberedt på å svare på de spørsmål som vil komme. Her er det viktig at vi gjennomfører hele prosessen med en trygg hånd, har tett og regelmessig oppfølging og har en jevnlig salgsrapportering. Slik at du til enhver tid har oversikt over prosessen.

  I budrunden handler det om å kontakte interessenter, ta imot bud og holde alle parter løpende orientert.

 • 6. Kontrakt

  Når prosjektet er solgt signeres kontrakter. Dette kan gjøres elektronisk eller under et kontraktsmøte, her vil også megler kreve inn forskudd. I denne prosessen er det meglers rolle at forsikringsordninger er på plass og avklare alle praktiske spørsmål.

  For kjøper setter vi også igang prosessen med tilvalg hvor det vil være relevant for prosjektet.

  Megler vil også på dette stadiet varsle om forhåndsbefaring og overtakelse.

 • 6. Overtakelse

  Siste del av salgsprosessen er overtakelsen. Etter at alle kontrakter er underskrevet og alle praktiske avklaringer er unnagjort, vil selger klargjøre for overtakelsen. En anmodning om sluttinnbetaling sendes kjøpere og overtakelse kan igangsettes.
  Etter at alt dette er fastsatt vil oppgjør gjennomføres.